Кандидатите за висше военно образование могат да избират от 27 специализации в трите военни училища

Новините

28-01-2023, 08:00

Снимка:

MO

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

През учебната 2023/2024 г. кандидатите за висше военно образование могат да избират от 27 специализации в трите висши военни училища. Със заповед на министъра на отбраната Димитър Стоянов от 25 януари 2023 г. са обявени общо 537 места в редовна форма на обучение за курсанти и служители на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи и 45 – в задочна форма (за военнослужещи).

В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени 407 места за курсанти в редовна форма на обучение и още 40 в задочна форма, по 15 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“. Най-голям брой от тях са за „Мотопехотни и танкови войски” (78 места), „Полева артилерия” (65 места), „Материални ресурси, придвижване и транспорт” (55 места), „Противовъздушна отбрана на войските” (26 места), „Танкова и автомобилна техника” (25 места), „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” (23 места) и др.

Във Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ – Варна са обявени 81 места за курсанти. От тях за „Корабоводене за Военноморските сили” са 21 места, за „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ - 20 места, за „Корабни машини и механизми за Военноморските сили” - 12 места, „Кибероперации“ - 11 места и др.

Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски” са обявени 49 места. От тях: за „Летец-пилот” 19 места, общо за нуждите на МО и МВР, „Ръководител на полети (Щурман – управление на въздушното движение)“ и „Летателни апарати и авиационни двигатели” (по 9 места) и др.

В сравнение с предишната учебна година и трите висши военни училища увеличават местата за курсанти. НВУ и ВВВУ дават възможност и за задочна форма на обучение за военнослужещи за някои от специализациите.

Желаещите вече могат да подават документи в кампаниите за ранен и редовен прием на висшите военни училища.

Заповедта на министъра на отбраната за обявяване на определения брой места за курсанти и военнослужещи можете да видите ТУК.

* * *
За периода на обучение курсантите във висшите военни училища са на пълна държавна издръжка. Те придобиват висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по две специалности – военна и гражданска. Срокът на обучение на курсантите за всички военни специализации е пет години. Учебното време е два семестъра: зимен (август – януари) и летен (февруари – юли). След всеки семестър и редовна изпитна сесия курсантите ползват ваканция от 30 дни.
Всяка година се провеждат стажове и учебни практики във военни формирования и граждански учреждения. Прилага се и междудържавна договореност за обмен на обучаеми и преподаватели с чуждестранни университети. Висшите военни училища активно участват в програма „Еразъм+” за обмен на обучаеми и преподаватели.
По време на обучението курсантите имат право на безплатни общежития, столово хранене и служебно облекло. Също така те имат месечна стипендия и възможности за обучение и специализации в страни на Европейския съюз.
По време на обучението си курсантите имат възможност за участия в съвместни учения, изучаване и използване на различни видове въоръжения (стрелкови оръжия, бойна техника, артилерийски системи и др.) и получават сертификат за владеене на английски език STANAG.
Сред основните предимства на завършващите висши военни училища са гарантираната реализация и ясното кариерно развитие. Непосредствено след дипломирането си завършилите висше военно образование получават и назначенията си като офицери във военните формирования.