Заявяваме електронно финансова помощ за отопление

Новините

09-11-2022, 07:00

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Министерство на електронното управление е публикувана нова услуга на Агенция за социално подпомагане, за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците през отоплителен сезон 2022/2023, съобщиха от ведомството.

Услугата е безплатна и информация за нея е достъпна за потребители на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3265

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат: лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв. или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. 

За да се заяви електронно услугата е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от МЕУ. Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократно през декември 2022 г. На Портала за достъп до електронни административни услуги са посочени необходимите документи, които се подават заедно със заявлението и срокът за предоставяне на услугата.