НОИ съобщава за безочливи опити за измами в Плевен

Крими

15-10-2022, 15:43

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Сред случаите са такива на дружество с управител, който не знае, че е управител и тираджия, който не знае в кои страни е пътувал

Над 340 хиляди пенсии на работещи пенсионери са преизчислени служебно през 2022 г., над 890 хиляди пенсионери получиха увеличение на пенсиите си след преизчислението от 1 октомври. Тези данни са част от два обемни анализа в третия брой на Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за т.г., който  вече е достъпен на интернет страницата на институцията.

Противодействието на опитите за измами със средства на държавното обществено осигуряване (ДОО) отново е акцент – в този брой е представен опитът в тази посока на експертите от териториалното поделение на НОИ в Плевен, които попадат на безочливи прецеденти: дружество с управител, който не знае, че е управител; тираджия, който не знае в кои страни е пътувал.

Отпускане на пенсии

Пример от ТП на НОИ в Плевен е казус с лице, което представя трудова книжка с нанесен стаж на длъжност „автомонтьор“. Заверката на документа не отговаря на изискванията на Наредбата за трудовата книжка. Направената проверка в Регистъра на осигурените лица показва липса на данни за лицето за съответния период. Установено е, че в съответното дружество не само не е работило това лице, но и никога не е съществувала вписаната в книжката длъжност „автомонтьор“.

Друг опит за измама от ТП на НОИ в Плевен е случай, при който заявител за пенсия представя документи, данните в които са вписани върху бланки, които все още не са били нормативно утвърдени към датата, на която е посочено, че са издадени. Положените подписи на всички документи са еднакви. В Регистъра на трудовите договори липсват данни, а данните в Регистъра на осигурените лица са подадени на една и съща дата. Извършената проверка при единия осигурител установява, че лицето не е работило в тази фирма и образците не са достоверни. Собственикът на другата фирма още преди това е декларирал, че всички документи при него са изгубени.

Отпускане на парични обезщетения 

Най-често служителите попадат на фиктивни назначения, без полагане на труд и последващо неправомерно ползване на осигурителни права за дълъг период, отбелязват от ТП Плевен на НОИ. Много често бъдещите безработни или майки са „свършили“ цялата необходима работа по време на краткия си престой във фирмата и след тях длъжността, на която са били назначени, е премахната. Масови са и случаите, в които не се внасят или се внасят в по-малък размер осигурителни вноски за фондовете на ДОО, а чрез тях осигурените лица се опитват да черпят осигурителни права.

Зачестяват случаите, в които фирми с преустановена дейност и натрупани задължения биват „прехвърлени“ на случайни граждани, предупреждават експертите. След като дружествата се сдобият с нов „собственик”, измамниците назначават работници, подават информация в Регистъра на осигурените лица на максималния осигурителен доход и представят редовно болнични листове с цел източване на фондовете на ДОО. 

Пример от ТП на НОИ - Плевен е свързан с дружество, чиито собственик и управител е лице, което дори не знае, че е управител. „Управителят“ е полуграмотен, трудно пише и въпреки „високата“ позиция в собственото си дружество, работи на друго място по трудов договор като общ работник. Това не му пречи да подава по електронен път данните към НОИ за отпускане на парични обезщетения от ДОО. В неговото дружество са назначени по трудов договор 15 души и са изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност поради бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Поводът за извършената проверка в осигурителя е опит на едно от „наетите“ по трудов договор лица да получи парично обезщетение за безработица. В хода на проверката е установено, че дружеството няма и не е имало дейност и няма как „осигурените“ лица да полагат труд в недействащо предприятие. Осигурителните данни са служебно заличени и са издадени разпореждания за събиране на неправомерно получените суми.

При друг казус лице не може да посочи къде е местонахождението на градина с плодни дръвчета, където е наето да бере праскови, като същевременно твърди, че пътува за тази работа с кола от друго населено място. Собственикът на градината от своя страна оправдава наемането му с факта, че живее в населеното място на трудовата дейност. Друг мъж е нает и твърди, че е работил като международен шофьор на ТИР, но не е наясно до кои държави е пътувал, а за камиона си не знае нищо друго, освен цвета. „Назначени“ в обекти на сменен режим при предаването на смяната изобщо не разпознават този, който е приел смяната. Притеснителното е, че в един от случаите става въпрос за медицинска сестра в лаборатория на ДКЦ, посочват от ТП на НОИ-Плевен.