Представители на десет европейски държави подписаха пакт за побратимяване в Никопол

Новините

15-10-2022, 07:00

Снимка:

Община Никопол

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Проектът за побратимяване, разработен от община Никопол, събра на финална среща в крайдунавския град представителите на десет европейски държави за подписването на Пакт за побратимяване.

Проектът, в съответствие с целите и приоритетите на Европейския съюз и програмата "Европа за гражданите", има за цел да повиши осведомеността сред гражданите и активното им участие в демократичния живот на своите държави, както и техния ангажимент за изграждане на Европа, насочена към взаимно разбирателство и сътрудничество.

Целите, преследвани от проекта, са в съответствие с целите на Направление 2 от програмата "Европа за гражданите" , а именно:

- Насърчаване на обмена на добри практики и сътрудничество между администрациите и създателите на политики и представители на гражданското общество, като се насърчава структурираният диалог между политиците и гражданите; - Придобиване на умения, които могат да допринесат за европейското социално развитие с подход на участие;

- Активно участие чрез даване възможност на гражданите да бъдат главни действащи лица, насърчаване на ценностите на ЕС, насърчаване на обмена на мнения между гражданите и споделяне на житейски опит, насърчаване на европейското сътрудничество, като се вземат предвид местните и регионалните аспекти;

- Насърчаване и подкрепа на европейския междукултурен диалог и разбиране, като инструмент за социална намеса и изграждане на приобщаващо, толерантно и насърчаващо общество на ценностите на равенството; - Насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот на Европейския съюз.

В дните на гостуването общо 52 представители на Испания, Германия, Унгария, Италия, Испания, България Румъния, Гърция, Словакия и Малта се запознаха със забележителностите на общината, областният град и старата българска столица Търново. Бяха приети от областния управител на област Плевен Иван Петков и Зам.-кмета на гр. Велико Търново.