За 10 години населението на област Плевен е намаляло с над 43 000 души

Мисия

07-10-2022, 09:29

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

По брой на населението в областта най-голяма е община Плевен със 113 131 жители, а най-малка Пордим с 4 892 жители

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Населението на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 226 120, което представлява 3.5% от населението на страната (6 519 789). Жените са 116 955 (51.7%), а мъжете 109 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 933 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 43 632 души или 16.2%.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 8 063 лица.

Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Половината от населението на страната (51.2%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 691 хил. души, или 10.6% от населението на страната.

И в шестте статистически района населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в Северния централен (-18.7%) и Северозападния (-18.5%), а най-малко в Югозападния (- 5.1%).

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. Област Плевен се нарежда на девето място по брой на населението. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). Област Плевен губи 16.2% от своето население.

По брой на населението в областта най-голяма е община Плевен със 113 131
жители, а най-малка Пордим с 4 892 жители.