Община Плевен получи безвъзмездно 107 компютри от Националната агенция по приходите

Мисия

19-09-2022, 16:23

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

От местната управа обявиха как ще бъде разпределена предоставената техника

Със заповед на Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите Борис Михайлов безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху движими вещи – частна държавна собственост, представляващи 107 компютри с отпаднала за НАП необходимост, на Община Плевен. Компютърната техника е част от активите на Териториалната дирекция на НАП – Велико Търново.

Предоставената техника ще бъде разпределена, както следва: за Детски ясли – 25 бр.; Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – 20 бр.; Център за работа с деца – 10 бр.; Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи) – 10 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 6 бр.; Проект „Приеми ме 2015“ – 5 бр.; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 4 бр.; Превантивно–информационен център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества - 4 бр.; Детска педагогическа стая – 3 бр.; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 3 бр.; Общински домашен социален патронаж – 3 бр.; Дневен център за деца с увреждания – 2 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие – 2 бр.; Асистентска подкрепа – 2 бр.; Дом за стари хора - с. Бохот – 2 бр.; Средношколско общежитие „Данаил Попов“ – 2 бр.; Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – 2 бр.; Център за социална рехабилитация и интеграция – 1 бр.; Защитено жилище – 1 бр.

Ръководството на Община Плевен изказва благодарност на Националната агенция по приходите за подкрепата в намиране на решение за техническото осигуряване на социални, културни и образователни дейности.