Започва разработването на областна аптечна карта в Плевенско

Мисия

31-08-2022, 12:50

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Областният управител се срещна с директора на РЗОК

Областният управител Иван Петков се срещна с директора на Районна здравноосигурителна каса в Плевен доц. д-р Пенка Костадинова, д. м.

Със заповед на министъра на здравеопазването е назначена 19-членна комисия за Област Плевен, председателствана от областния управител на Плевен Иван Петков, която следва да изготви и представи на здравния министър  в тримесечен срок, считано от 1 август, областна аптечна карта, становището по чл. 227в, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, относно необходимия минимален брой аптеки по видове дейности, както и за необходимия минимален брой на работещите магистър – фармацевти и помощник – фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, заедно с цялата първична информация, въз основа на които са изготвени, стана ясно по време на срещата.

В състава на комисията са представители на Регионалната здравна инспекция - Плевен, Районна здравноосигурителна каса - Плевен, Регионална фармацевтична колегия – Плевен, Регионална колегия на Българска асоциация на помощник – фармацевти Плевен, Сдружение за развитие на българското здравеопазване, както и представители от 11-те общини на територията на Област Плевен.

Архивната база на РЗОК – Плевен и осигуряване на средства за нуждаещите бяха сред обсъжданите теми по време на срещата между Областния управител Иван Петков и  шефката на Районна здравноосигурителна каса в Плевен доц. Костадинова.