Три езикови училища и една професионална гимназия в иновативно действие

Животът

17-04-2022, 16:49

Снимка:

ПГПЧЕ

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Екип от ПГПЧЕ "Димитър Димов" – гр. Плевен в състав: Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност, Румяна Стаменова – старши учител по немски език, Силвия Стоянова – старши учител по география и икономика, Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език, Александра Генова, Симона Николова, Мартин Тодоров и Мирослав Драганов – ученици от XI клас, участваха в първата среща по НП "Иновации в действие", проведена в периода 13-16 април 2022 г. при домакинството на ГПЧЕ "Симеон Радев" – гр. Перник, като иновативно училище. Партньори по тази национална програмата са още: СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе и Професионална гимназия  по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик.

Целта на срещата беше обмен и популяризиране на иновативни практики, нововъведения и продукти. Бяха споделени разнообразни инструменти и работещи решения със силна практическа ориентация, които стимулират креативността и свободата в образователната система, с цел успешните практики да бъдат мултиплицирани със сериозен принос към компетентностния подход в образованието. Иновациите в образованието не са непременно методи, подходи и решения, които се прилагат за първи път. Това са всички онези методи, подходи и решения, които дават по-високи резултати – при това не само образователни в тесния смисъл на думата, но и водещи до развитие на личността и изграждане на ключови умения, компетентности и ценностни нагласи.

При реализиране на дейностите учениците на ПГПЧЕ "Димитър Димов" – гр. Плевен Александра Генова и Мартин Тодоров – XIе клас представиха проекта „Парацетамолът – приятел или враг“, а Симона Николова и Мирослав Драганов – XIг клас „Имунитет назаем“, защитени на сесия на Ученически институт на БАН. Ръководител на проектите е г-жа Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език.

Продуктите от ползотворната среща между екипите на четирите училища ще съхранят радостта и удовлетворението от ползотворните дейности, реализирани по иновационната национална програма, ще запечатат незабравимите моменти и ще бъдат отправна точка към нови хоризонти с ясни цели.