ВСС образува дисциплинарно производство срещу съдийка от Районен съд - Плевен

Крими

13-04-2022, 10:36

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

То е образувано по предложение на Вера Найденова – административен ръководител на Районен съд – Плевен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Замфирова – съдия в Районен съд – Плевен.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Вероника Имова и Боян Магдалинчев - членове, и Боян Новански - председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Вера Найденова – административен ръководител на Районен съд – Плевен, за дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ.