Плевен кандидатства за финансиране на проект за отоплителна система в спортна зала "Спартак"

Спорт

04-04-2022, 16:44

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

За реализацията на проекта съгласно направените технически разчети са необходими 678 597,83 лв. с ДДС

Община Плевен кандидатства в Министерството на младежта и спорта с проекта „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ – гр. Плевен“ по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Съгласно утвърденото техническо решение за обекта се предвижда: разработване на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори и климатична вентилационна инсталация на двете спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”; разработване на вентилационна инсталация за санитарни възли; инсталация за БГВ; абонатна станция.

За реализацията на проекта съгласно направените технически разчети са необходими 678 597,83 лв. с ДДС.

С изпълнението на проекта ще се създадат комфортни условия за ползване и експлоатация на залата. Реновираната спортна инфраструктура и повишеното качество на средата ще създадат възможности за повишено ниво на подготовка и реализация на спортистите по четири вида спорт – волейбол, акробатика, художествена гимнастика, скокове на батут, както и за състезателна дейност на спортисти от други спортни клубове. След реализацията на проекта за ремонт на съществуващите зали „Волейбол“ и „Акробатика“ ще се подобрят и условията за учебно – тренировъчна и състезателна дейност, с цел подобряване на спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Реновираната спортна инфраструктура ще допринесе за нарастване интереса на обществеността за практикуване на спорт, особено от страна на подрастващите, с оглед подобрените условия. Ще се създаде възможност за провеждане на повече масови спортни прояви, включително на детски градини, училища и НПО, което ще доведе до популяризиране на спорта сред широк кръг хора, посочват от пресцентъра на общината.