С празничен концерт на 31-ви март от 10:00 часа в Читалище "Съгласие – 1869" ОУ "Д-р Петър Берон" – Плевен ще отбележи своята 50-годишнина.

Половин век история бележи дните на учебната 2021/2022 година в ОУ “Д-р Петър Берон“ – Плевен - юбилейна година, подчертаваща отговорността пред поколения плевенчани, свързали съдбата си с училището.

Училището посреща празника в слънчева и уютна сграда, в която се раждат много нови идеи и дръзки мечти, под ръководството на учители, които носят в сърцето любов към своята професия

Стотици талантливи деца на Плевен са тръгнали от класните стаи на ОУ “Д-р Петър Берон” към примамливите простори на науката и изкуството. Мнозина от тях разнасят славата на България по света, а някои са се посветили на учителската професия и работят всеотдайно и сърцато в родното училище!

Днес традициите и иновациите в ОУ "Д-р Петър Берон", което е наследник на Начално училище "Георги Сава Раковски", вървят ръка за ръка. Изграден е Център по природни науки, Информационно – библиотечен център.  Сега, когато ОУ “Д-р Петър Берон” празнува своята половинвековна годишнина, сърцата на учители, ученици и родители се изпълват с гордост, че са частица от неговата история! А след техните стъпки, ще отъпкват пътеката, децата и внуците им, защото да си част от голямата общност на любимото училище е чест и отговорност!

50 години под стряхата на родното училище!

50 години училище "Д-р Петър Берон" е част от историята на град Плевен и на българското образование!

50 години просветителски традиции!

Време достатъчно, за да може един храм на знанието да докаже своята значимост и своето достойно място в живота и съдбите на плевналии.

Училище с минало, богато на спомени!

Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства!

Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него!