Ученици от ДФСГ "Интелект" се срещнаха с полицаи от ОДМВР – Плевен

Мотивационната среща се проведе в Концертната зала на училището

Представители на криминална полиция, охранителна полиция и пътна полиция се срещнаха с ученици от осми, девети и десети клас на Държавна финансово стопанска гимназия "Интелект" – Плевен. Инициативата е част от модул "Моята професия – Вдъхнови се!“. Мотивационната среща се проведе в Концертната зала на училището. В мероприятието участваха над 40 деца, заедно с техните  ръководители г-жа Йоана Лазарова и Севинч Алиева.

Имаше викторина, интересни въпроси и превантивни препоръки за безопасно поведение. Началникът на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ главен инспектор Христо Терзиев, Георги Георгиев – инспектор за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, инспектор Георги Иванов от „Охранителна полиция“ и инспектор Деян Парушев от сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР – Плевен в открит диалог коментираха спецификите на професията, кариерното развитие и необходимите личностни качества на служителите на реда. Полицаите обясниха за хуманните каузи и професии в Министерство на вътрешните работи, в които човек поставя интересите на другите над собствените. В центъра на дискусията бяха непълнолетните. Полицаите разказаха случаи от ежедневието, изпълнени с интензивната работа в критични и рискови ситуации, дейност в екип по разследването на тежки престъпления, деяния с висок обществен резонанс и индивидуалния подход с представители на различни етнически и възрастови групи.  Служителите на реда поясниха „След последния звънец Ви очакваме в редиците на доблестните защитници на справедливостта, реда и законността“. Работата на полицаите в училищна среда допринася за повишаване на ефекта от превенцията чрез популяризиране на идеи и мерки с превантивна насоченост, както и с посочването на причините и условията за престъпленията.

Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМЧВР – Плевен, организатор на събитието, получи благодарствен адрес от директора на Държавна финансово стопанска гимназия "Интелект" – Плевен г-н Емил Райков.

Превантивната работа с децата и младежите е сред приоритетите в дейността на ОДМВР – Плевен. За реализиране на набелязаните цели се включват всички служители и се залага  на активното партньорство с други държавни и обществени организации.