УМБАЛ "Света Марина" – Плевен е единствена в страната с втора роботизирана система

Американската компания – производител на роботизирани системи за дистанционна хирургия Да Винчи избра УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен за първата университетска болница в страната, която да инсталира и работи с втора роботизирана система от последно поколение. Това стана факт след направен дългогодишен мониторинг и анализ на нарастващия обем робот-асистирани операции, както и в следствие на обучението и сертифицирането на екипи за роботика в гинекологията, урологията и общата хирургия. Към днешна дата за тригодишен период в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен са извършени общо 852 робот-асистирани операции, от които 691 в гинекологията и 161 в урологията.

От м. януари 2019 година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен прилага натрупания 14-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на своите пациенти. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията. С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, ергономия на хирурга и прецизност на оперативната интервенция, съкращаване на процедурата, безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.

Акад. д-р Григор Горчев и неговият екип са пионерите, които за първи път в България въведоха робот-асистираната хирургия в гинекологичната практика с извършването на 25.01.2008 г. на първата в Югоизточна Европа асистирана с робот тотална хистеректомия.

На 08.05.2008 г. е извършена първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия, а през 2011 г. - първата асистирана с робот радикална параметректомия. През 2012 г. проф. Горчев извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции (роботизирана радикална трахелектомия), след която пациентката преминава успешна процедура по ин витро оплождане и днес е майка на здраво дете (м. август, 2012 г.).

През 2010 г. акад. д-р Григор Горчев успява да осигури държавно финансиране по клинична пътека на онкологичните гинекологични операции, извършвани с роботизираната система da Vinci. По този начин българската пациентка получава достъп до най-доброто лечение с авангардни технологии в областта на гинекологията. Хирургът на конзола акад. Горчев коментира като естествено решението именно в Плевен да има две роботизирани системи в УМБАЛ „Света Марина“: „Ако направим сравнение с хирургията от преди 15 години и днес, ще видим, че разликата е голяма поради две причини – първата е развитието на изкуствения интелект, който е внедрен в робота, а втората - развитието на интелекта на самия хирург, в който се инвестира много чрез различните форми на обучение. Ето защо, този тип хирургия с роботизирана система е интелектуална хирургия, която все повече намира място в лечението на онкологичните заболявания преди всичко.“