Учениците от ОУ "Валери Петров" реализираха инициативата "Свят без отпадъци"

Новините

19-03-2022, 10:14

Снимка:

ОУ "Валери Петров"

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В събитието се включиха и доброволци от Европейски корпус за солидарност

Планетата се задъхва от отпадъци. Цялата биосфера е замърсена с тях. Суровините се изчерпват. Как ще продължим да живеем в тази среда? Има начин. Трябва да рециклираме или оползотворяваме отпадъците.

Учениците от ОУ "Валери Петров" – Плевен вече го правят. Подпомогнати от Р. Балева и И. Първанов, музейни специалисти в отдел „Природа” на РИМ – Плевен, те представиха своите идеи.

Подредената експозиция от макети, изработени под ръководството на Ст. Кузманова, Св. Стаева и Е. Русанова разкрива различни начини за използване на отпадъчни материали.

Ученици от 2.б и 3.в клас с учители Цв. Берова, Г. Маринова, В. Неделчев, М. Димитрова представиха своите виждания за втория живот на отпадъците чрез ревю на тоалети от рециклирани материали.

Със забавна игра на английски език г-жа Василева провери знанията на учениците за разделно събиране.

В събитието се включиха и доброволци от Европейски корпус за солидарност. Те разказаха как се опазва природата във Франция, Австрия и Словакия.

Настроение с песни за Баба Марта и буквите създадоха първокласниците от вокална група „Дъга“ с ръководител Д. Горанова и учител ЦДО В. Златева.

Реализираната инициатива "Свят без отпадъци" е свързана и с проект по програма Еразъм+ „За нашата общност за нашата планета", по който училището работи вече втора година. Целта е да се създадат навици в подрастващите за пестеливо използване на природните ресурси.