Проведе се работна среща между областния управител и началника на ВВВУ "Георги Бенковски"

Иван Янчев и бригаден генерал Юлиян Радойски обсъдиха възможностите за развитие на авиационното образование

Областният управител Иван Янчев обсъди с началника на ВВВУ "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски възможностите за развитие на авиационното образование, постигнатото след възстановяването на военното училище и съпътстващите процеса проблеми.

Все по-актуално, например, става обучението на кадри за системата HEMS – Health Emergency Medical Services / Хеликоптерни спешни медицински услуги /. Добри практики има в редица страни, които могат да се приложат и у нас.

Ръководствата на Медицинския университет – Плевен и ВВВУ "Георги Бенковски" вече направиха първите стъпки за съвместно обучение на авиационни и медицински кадри, с цел подпомагане изграждането на системата HEMS в България.

Областният управител подкрепя идеите и действията за утвърждаване на Плевенския регион като единен център за авиационно образование в областта на военната и гражданската авиация.