РДПБЗН - Плевен със съвети за есенно-зимния сезон 2021-2022

Най-честите причина за пожари са неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, непочистени комини и неправилно боравене с открит огън

Картината на битовите пожари показва сезонен характер, като пикови са месеците от т. нар. „есенно-зимен сезон“ от 1 октомври 2021 година до 31 март на 2022 година. Той се характеризира с усложняване на пожарната обстановка и значително нарастване броя на загиналите и пострадалите граждани. Най-честите причина за пожари са неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, непочистени комини и неправилно боравене с открит огън.

Такъв е случаят от 5 декември 2021 година, когато в 11.12 часа в РДПБЗН – Плевен постъпва сигнал за пожар в блок на ж.к. „Мара Денчева“, гр. Плевен. Екипите са изпратени незабавно на местопроизшествието и успяват да спасят жена на 80 г., пенсионер. Установява се, че причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън - забравена цигара върху диван. Сходен е случай на пожар през месец ноември 2021 година в село Градина, община Долни Дъбник - 82 годишна загива при пожар, развил се върху дюшек и завивки на леглото, на което жената е спала, при което тя се задушава от дима в помещението.

Всяка година загиват възрастни хора, най-често самотноживеещи и трудноподвижни при пожари, предизвикани от цигари. Необходимо е да се спазват следните правила за собствена безопасност:

- Никога не пушете в леглото, ако ще си лягате не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар;
- Вземете допълнителни мерки, когато сте уморен, взимате лекарства или сте под влияние на алкохол – може да заспите и да забравите, че цигарата ви гори;
- Не оставяйте незагасени цигари– може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че наистина това е така.
- Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте с пепел и угарки.
Призоваваме гражданите да бъдат по-внимателни през зимния сезон. Заради предстоящото понижение на температурите свързано с използване на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията напомняме изискванията за безопасно отопление:
- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
- Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
- При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;
- Газови отоплителни уреди работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан да не се разполагат  и използват в помещения, чиито под е разположен под нивото на прилежащия терен;
- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
- Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
- По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се  търсят служителите от съответната Районна служба ПБЗН. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112.

Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате. Бъдете отговорни към себе си, към близките и домовете си!