ВВВУ "Георги Бенковски" и ВТУ "Тодор Каблешков" сключиха меморандум за сътрудничество

Меморандумът цели страните да си сътрудничат

Ректорите на Висшето Военновъздушно Училище "Георги Бенковски" и Висшето Транспортно училище "Тодор Каблешков", бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р инж. - икон. Даниела Тодорова сключиха меморандум за сътрудничество.

Меморандумът цели страните да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в подготовката на кадри, повишаване на квалификацията и иновациите и интердисциплинарни дейности в областта на професионални направления, по които обучават двете Висши училища, както и при осъществяване на взаимноизгодни национални и международни проекти в триъгълника на знанието между образованието, научните изследвания и бизнеса.

Меморандумът предвижда партньорство, както между преподавателските и научни екипи, така и разнообразни начинания между студентите и курсантите от двете училища.

При подписването на Меморандума присъстваха професор д-р инж. - икон. Красимир Кръстанов - заместник ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ "Т. Каблешков" и полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник-началник по учебната и научната дейност на ВВВУ „Г. Бенковски“.