Консултации за състава на секционните комисии в Буковлък ще се проведат на 1 септември

На основание Указ № 150 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, (обн. ДВ, бр. 48 от 08.06.2021 г.), Решение № 495 от 18.08.2021 г. на Централната избирателна комисия,  чл. 91, ал. 3, във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя покана към парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състав на секционни избирателни комисии (СИК) в кметство Буковлък, община Плевен.

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 01.09.2021 година /сряда/  в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” № 2, гр. Плевен.