"Топлофикация – Плевен" с нова цена на топлинната енергия

Мисия

07-07-2021, 07:09

Снимка:

архив

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Съгласно чл.36 от Наредба №5 от 23.01.2014г. за регулиране на цените на топлинната енергия „Топлофикация – Плевен“ АД уведомява своите клиенти, че КЕВР с Решение № Ц-26/ 01.07.2021г. определи цени на топлинна и електрическа енергия, произвеждани от дружеството по комбиниран способ, в сила от 01.07.2021г., както следва:

- Цена за топлинна енергия с водна пара – 92,08 лв./МВтч без ДДС;

- Цена за топлинна енергия с гореща вода – 87,24 лв./МВтч без ДДС;

- Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство – 252,58 лв./МВтч без ДДС.