Консултациите за определяне състав на подвижни СИК ще се проведат на 28 юни

На основание Указ № 130 от 12.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание, (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.), Решение №8-НС от 13.05.2021 година и Решение №124-НС от 26.05.2021 г. и Решение №225-НС от 13.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, чл.90, ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс, във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, кметът на Община Плевен отправя покана за провеждане на консултации за определяне състав на подвижните секционни избирателни комисии  на територията на община Плевен.

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 28.06.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория „Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.“, подменю „Актуална информация“.