Техническата експлоатация на самолета – гаранция за успешен полет

Във ВВВУ "Георги Бенковски" се проведе практическо занятие

Идеята на заместник- началника по учебната и научна част на ВВВУ "Георги Бенковски" полковник доцент д-р инж. Асен Маринов да се организира малко по - различно практическо занятие в края на семестъра по техническа експлоатация на самолета бе приветствана от преподавателите от катедрите „Авиационна техника и технологии“, „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ и „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“.

С организацията на практическото занятие със състезателен характер, в което да участват курсанти от 3-ти и 4- ти курс се заемат полк. доц. д-р инж. Христо Чуклев и доц. д-р инж. Валентин Киров със съдействието на доц. д-р Инж. Христо Йонков, гл. ас. д-р инж. Стойко Стойков, ас. инж. Красимир Каменов и ас. инж. Йордан Алексиев.

Целта е да се изпълнят мероприятия по техническо обслужване на предполетната подготовка на авиационна техника от различни специалисти, спазвайки документите, регламентиращи експлоатацията на самолет L-39 ZA.

Проведеното показно практическо занятие протече в два етапа:

Изпълнение на мероприятия, свързани с техническото обслужване на самолета. Бяха сформирани по два отбора от специализациите „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Авиационни, електроприборни и автоматични системи, които изпълниха демонтажно-монтажни работи и демонтажно-монтажни работи на светотехническо оборудване .

От специализацията „Летателни апарати и авиационни двигатели“ на първо място беше класиран отборът в състав: сержантите Димитрина Трифонова, Преслав Найденов и Камен Димитров. Втори остана отборът в състав - старши сержантите Валентин Савов, Виктор Димитров, Михаил Йорданов и Габриел Цолов.

Отборът от специализация „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“ в състав  сержантите Ивайло Трифонов ,  Иван Златев и Снежана Николова зае първо място , а старши сержантите Васил Йорданов и Добромир Тодоров останаха втори.

По време на занятието бе изпълнена и предполетна подготовка за полетна задача с бойно използване. Предполетната подготовка завърши с окачване на авиационна бомба Р-50-75 от специалистите по „Авиационно въоръжение“ сержантите Теодора Веселинова Драгомир Петров и Цветелин Цаков.

„Техникът на самолета“ ст. сержант Виктор Димитров докладва на „летателния екипаж“: сержант Петко Илиев и сержант Ивайло  Захариев от специализация „Летец пилот“ за готовността на самолета.

„Летателният екипаж“ направи предполетния си преглед и със съдействието на „старши техникът на звено“ ст. сержант Михаил  Йорданов беше подпомогнат при влизането в кабината.

Практическото занятие завърши със следполетна подготовка, след което самолетът беше закрит в изправно състояние.

Интересът към практически занятия под формата на състезания се оказа привлекателен и атрактивен за бъдещите авиационни специалисти.