Георг Спартански представи Плевен като туристическа дестинация в българо-руски форум

Георг Спартански представи Плевен като туристическа дестинация в българо-руски форум

Проведе се вторият онлайн форум от проекта „България – Русия: многопланово регионално партньорство“ - съвместен проект на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Националното туристическо представителство на Република България в РФ и Българският културен институт в Москва. „България – Русия: многопланово регионално партньорство. Туризъм и култура.“ бе темата на второто он-лайн събитие. Целта на Форума бе да представи готовността на България да посрещне руски туристи през летния сезон като безопасна, спокойна и атрактивна дестинация, да се презентират нови програми и предложения, подготвени от българския туристически бизнес за гостите от Русия, да се представят редица български общини със своите привлекателни за туристите обекти и ваканционни мероприятия. Важна задача бе и запознаването на заинтересованите структури, компании от България и Русия с добри туристически практики, обмяна на опит, представяне на интересни направления, които се разработват в момента от руския туристически бизнес и др.

Към участниците във Форума се обърнаха с приветствени думи Катя Жекова, аташе по туризъм в Руската федерация, Константин Артюшин, търговски представител на Руската федерация в Република България, Майя Ломидзе, изпълнителен директор на Асоциацията на туроператорите на Русия, М. Малцев, президент на Уралската асоциация по туризъм, Ан. Павлова, ръководител на Комитета по туризъм на Деловия Център на страните от ОНД. Във форума взеха участие над 80 представители на федерални и регионални администрации и туристически организации, ТПП на Руската федерация, Българоруската ТПП, български и руски туроператори, хотелиери, висши учебни заведения, заинтересовани структури от руска и българска страна, които презентираха своите организации и заявиха интерес към взаимноизгодно сътрудничество.

Направени бяха 46 презентации, сред които на Варна, Бургас, Велинград, Плевен, Стара Загора, Созопол, Марица, на Алтайски край, Тюменска област, Старий Оскол; Бургаската регионална туристическа палата, Туристическа асоциация „Каварна“, Дома на космонавтиката от Звездното градче, Фрапорт Туин Стар Еарпорт Мениджмънт, Варненския свободен университет, Руската международна академия по туризъм, много български и руски туроператори, хотелиери и др. Подчертан интерес предизвикаха темите за бъдещо партньорство в областта на деловия туризъм, балнеологията и оздравителния туризъм, партньорство между общини и региони в България и Русия като основа за активизиране на туристообмена и културната дейност, засилване на контактите между висши учебни заведения, в това число и такива с преподаване на „туризъм“, активизиране на обмен на организирани детски групи и др. На тази основа ще се подготвят и последващи съвместни срещи и събития, които да продължат работата по горепосочените направления. Информационен пакет с контактната информация на участниците и презентациите, направени по време на он-лайн събитието или изпратени специално за разпространение, изпращаме до всички заинтересовани както в Русия, така и в България. Всеки проявяващ интерес, може да свали информацията от сайтовете на Центъра на промишлеността на България в Москва, Националното туристическо представителство и Българо-руската търговско-промишлена палата. Очакваме всички заинтересовани структури и фирми на следващото он-лайн събитие, което ще се състои през м. юни 2021 г. на тема: „България – Русия: многопланово регионално партньорство. Инвестиционен форум“.