ДАМТН започва кампания за проверки на играчки по повод Деня на детето 2021 г.

Кампанията започва на 25 май и ще продължи до 1 юни

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще стартира кампания за проверки на детски играчки в търговската мрежа по случай предстоящия Ден на детето – 1 юни, съобщиха от Агенцията. Служители на Главната дирекция "Надзор на пазара" при ДАМТН ще проверяват търговски обекти в цялата страна.

Основната цел на кампанията е да се провери дали се спазват Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. Инспекторите ще проверяват за наличие на СЕ маркировка за съответствие, наименование и адрес на производител и вносител, предупредителни текстове и/или инструкции за употреба и информация за безопасност на български език.

По време на миналогодишната кампания за Деня на детето са проверени общо 179 детски играчки - тротинетки и ролери. От тях 159  са били в изправност, а при 20 са констатирани несъответствия. Без инструкция за употреба са били три играчки, една - без маркировка за съответствие, 11 - без предупредителен текст, три - без наименование и адрес на отговорен икономически оператор.