Учители от Езиковата участваха в дискусия за приобщаващото образование

Участваха 42 учители от Гърция, Италия, Румъния, България и Полша

Грета Димова, Розалия Данова, Лилия Манолова, Румяна Стаменова и Жоржета Каменополска, учители от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен, взеха участие в четвъртата онлайн международна среща по проект „Бъди във форма за Европа“ по програма „Еразъм+“ на тема „Приобщаващо училище“. Участваха 42 учители от Гърция, Италия, Румъния, България и Полша.

От страна на българския екип Розалия Данова – старши учител по английски език и Лилия Манолова – учител по английски език презентираха теоретическите и практически аспекти на приобщаващото образование, а всички се включиха в обсъждането на въпросите: Какво е приобщаващо образование? Кое училище е приобщаващо? Как да направим нашето училище приобщаващо? Защо е необходимо да изграждаме приобщаваща училищна среда?

При проведената дискусия се оформи твърдението, че приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия, на мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.

По време на дискусията беше отбелязано, че през декември 2017 г. Европейският съвет, Европейският парламент и Комисията приеха Европейския стълб на социалните права. Тяхното съгласие подчертава важността на социалното, образователното и културното измерение на политиките на ЕС за изграждането на общо европейско бъдеще.В първия принцип на Европейския стълб на социалните права се подчертава: „Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява прехода на пазара на труда.“

Трудно е да се каже в каква степен тези декларирани цели биха могли на практика да бъдат  въведени в училищното образование, но дори декларирането им е условие за промяна и намерение за образователна промяна и културно признаване.