Община Белене откри водородна система за енергийна ефективност на административната си сграда

На откриването присъстваха изпълнителният директор на НСОРБ и кмета на Силистра

Днес, 22 април 2021 г., Община Белене откри водородна система за производство на високо енергийно гориво за повишаване на енергийната ефективност. Системата е интегрирана към отоплителната инсталация на сградата на общината. На откриването присъстваха изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра.

"Водени от европейската политика на Зеления пакт и Водородната стратегия на Европа, община Белене предприема тази първа крачка, за да гарантира по-чист въздух и по-качествен живот на своите граждани, както и висока енергийна ефективност за по-добро използване на ресурсите,“ заяви кметът Милен Дулев.

Интегрираната система е продукт на иновативна българска компания – производител на електролизьори със собствена технология за добив на водород по метода импулсна електролиза. Системата представлява инсталация за оптимизация на горивните процеси посредством адаптация на „рецептата на горене“ чрез добавяне на водород и кислород, произведени на място. Системата е напълно автоматизирана и работи автономно без нуждата от оператор, като регулира производството и подаването на водородното гориво със собствени софтуер и електроника за управление. В резултат от работата на системата значително ще намалеят разходите за конвенционално гориво в рамките на 30-45% и отделяните вредни емисии с около 30%.

"Местните власти са тези, които ще "доведат" ползите от водородните технологии до всеки един от нас като граждани. Затова за нас е изключително мотивиращо да работим заедно с общини с иновативна визия и стратегическо мислене като община Белене. Благодарим за доверието,“ заяви управителят на "Грийн Иновейшън".

Внедряването на високо енергийното водородно гориво е част от проекта „Водородна община за зелено бъдеще“ и е част от стратегията на община Белене за висока енергийна ефективност и декарбонизация на производството на топлинна и електрическа енергия.