Двама нови общински съветници ще положат клетва в Общински съвет - Плевен

Te влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители Йлиян Йончев и Албена Върбанова

Двама нови общински съветници ще положат клетва в Общински съвет - Плевен. Съгласно решения на Общинска избирателна комисия – Плевен, Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители съответно Йлиян Йончев от групата на „БСП за България“ и Албена Върбанова от групата на „МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)".

С Решение №341 от 16.04.2021, ОИК - Плевен прекратява пълномощията на общинския съветник Илиян Йончев и обявява Венцислав Крамолински за избран общински съветник на неговото място. С Решение №2438-НС от 09.04.2021 г. на Централната избирателна комисия Илиян Йончев е обявен за  избран народен представител в 45-ото Народно събрание. „Налице е  обстоятелство по чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, който гласи, че „…Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за зам.-министър, зам.-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация“, информира председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев. С Решение №266-МИ за избиране на общински съветници от 04.03.2020 г. на ОИК - Плевен Илиян Йончев е обявен за избран общински съветник от листата на коалиция  „БСП за България“. Съгласно подредбата на кандидатите в Списък „Б”, следващият по ред е Венцислав Крамолински, регистриран в листата под №8.

На същото основание с Решение №342 от 16.04.2021, ОИК - Плевен прекратява пълномощията и на общинския съветник Албена Върбанова и обявява за избран за общински съветник на нейно място в местния парламент Милчо  Илиев.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА и двете решения не подлежат на оспорване и влизат в сила незабавно след обявяването им.