404 изборни секции в област Плевен са под полицейска охрана

През март в ОДМВР - Плевен са издадени 4304 лични карти, а са приети 3428 заявления за издаване на лични карти

Със заповед на главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов в ОДМВР – Плевен е сформиран щаб, който координира действията си с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес.

От 8 март работи денонощна телефонна линия и е обявен имейл, на който гражданите могат да подават сигнали, съотносими към ангажиментите на МВР в изборния процес. Сигнали се приемат и в районните управления, както и на тел. 112.

Изградено е и междуведомствено звено за противодействие на престъпленията и нарушенията на изборния процес, касаещи купуването и продаването на гласове и защита на политическите права на гражданите. В звеното влизат представители на прокуратурата, МВР и ДАНС. До момента е извършено пълно обследване на местата по общините, където се съхраняват изборните материали. Машините за гласуване са съпроводени до областния център. 404 изборни секции в област Плевен са под полицейска охрана, съобщават от прессцентъра на ОДМВР.

Създадена е необходимата организация за ускорено издаване на лични документи. Направено е всичко, за да могат граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) поради изгубване, открадване, повреждане, унищожение или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В тази връзка Дирекция „Български документи за самоличност“ /ДБДС/ е създала следната организация за работа - в зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 2 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. Това удостоверение служи единствено и само за упражняване правото на глас, но не и като легитимация пред други органи. Освен това с Решение на ЦИК е прието, че граждани с изтекли по време на извънредното положение документи за самоличност, могат да упражнят правото си на глас, като се легитимират с тях.  За месец март 2021 година в ОДМВР - Плевен са издадени 4304 лични карти, а са приети 3428 заявления за издаване на лични карти. През месец февруари са издадени 3947 лични карти, а са приети 4132 заявления за издаване на лични карти.

От началото на месец март служители на РДПБЗН – Плевен са извършили проверки на 232 обекта, в които ще бъдат провеждани изборите и ще бъдат обособени секциите. Специално внимание е обърнато за наличието на уреди за пожарогасене и възможността за евентуална евакуация на пребиваващите в сградата по време на изборите, в случай на инцидент. По места органите за ПБЗН са провели и провеждат инструктажи на членовете на РИК, секретари на общини и председатели на СИК, по спазване на изискванията за пожарна безопасност.