Военнослужещи от Сухопътните войски повишават подготовката си в помощ на населението

Домакин на заниманията бе 55-и инженерен полк - Белене

Военнослужещи от Сухопътните войски повишиха подготовката си с оттрениране на задачи, които изпълняват предимно по трета мисия - в помощ на населението. За целта в 55-и инженерен полк - Белене се проведоха сбор по водолазна подготовка и сбор за повишаване подготовката на екипите от Сухопътните войски за унищожаване на невзривени боеприпаси.

Във водолазната подготовка в река Дунав участваха военнослужещи от 55-и инженерен полк, 2-ра механизирана бригада, Военноморските сили и нещатните водолази на Регионална служба „Военна полиция“ – Варна. Всички те затвърдиха знания и умения с водолазни спускания. Занятията бяха насочени към оттрениране на начини и способи за разузнаване наличието на заграждения и препятствия на водни прегради, невзривни заграждения, практически действия по търсене и изваждане на снаряди, авиобомби и други видове боеприпаси, тяхното разузнаване, обследване, обозначение и извличане на брега.

Сборът се проведе под ръководството на капитан Димитър Маринов и старши сержант Георги Начев.

В сбора за повишаване подготовката на екипите от Сухопътните войски за унищожаване на невзривени боеприпаси участваха военнослужещи от 55-и инженерен полк – Белене, 2-ра механизирана бригада - Стара Загора и 39-и батальон за ядрена, химическа, бактериологическа защита и екология -Мусачево. Обучаемите преминаха теоретични и практически занятия за уеднаквяване действията на екипите. Под ръководството на капитан Мартин Станчев военнослужещите изпълниха задачи по разузнаване, транспортиране, извличане и унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства.