121 452 са избирателите в Община Плевен според първоначалните избирателни списъци

Общият брой избирателни секции в Община Плевен е 162

Община Плевен е най-голямата от 11-те общини в Плевенска област. Всички общини от областта образуват 15 Плевенски многомандатен избирателен район, от който ще бъдат избрани общо 9 народни представители в Народното събрание.

Общият брой избирателни секции в Община Плевен е 162, от които 127 са в град Плевен, а 35 - в останалите населени места в общината.

В 155 секции ще може да се гласува и машинно, в 7 секции, в които избирателите са по-малко от 300 човека, ще се гласува само с хартиена бюлетина, съгласно изборните правила.

Секциите без възможност за машинно гласуване са в селата Горталово, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Ралево, Тодорово и Тученица.

Общият брой на избирателите в Община Плевен според първоначалните избирателни списъци е 121 452, от които 102 935 /84,75%/ в град Плевен, а 18 517 /15,25% / са в останалите населени места.