В Плевен отчетоха превишение на замърсяването с фини прахови частици

Oтчетено e превишение на фините прахови частици от 1.42

Превишени норми за фини прахови частици във въздуха са регистрирани в 11 български града. Концентрация над допустимите среднодневни норми са отчетени в Бургас, Несебър, Варна, Горна Оряховица, Перник, Пловдив, Плевен, Русе , Смолян, София и Шумен.

В Плевен е отчетено превишение на фините прахови частици от 1.42 пъти.

От Изпълнителната агенция за околна среда /ИАОС/ посочват, че причина за превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 е използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

Качеството на атмосферния въздух в Плевен се следи от автоматична станция, която се намира на ул. „Патриарх Евтимий” № 3 (в двора на НУ „Патриарх Евтимий” от 29.06.2016 г.) и е класифицирана като градски фонов пункт, резултатите от който са представителни за централната градска част на град Плевен.