БНБ: Депозитите и кредитите на домакинствата нарастват и през декември

Годишното им увеличение е с 9,7% след растеж с 9,7% и месец по-рано през ноември 2020 г.

Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 93,4 млрд. лева през декември 2020г. или 79,2% от БВП, отчитат от БНБ. Годишното им увеличение е с 9,7% след растеж с 9,7% и месец по-рано през ноември 2020 г.

Депозитите на нефинансовите предприятия през декември са в размер на 29,28 млрд. лева или 24,8% от БВП, нараствайки на годишна база с 10,5% след тяхно повишение с 11% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 2% на годишна база след повишение с цели 18,4% през ноември и достигат в края на 2020 г. 3,079 млрд. лева, което е 2,6% от БВП.

В края на декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 61,042 млрд. лева или 51,8% от БВП, като се повишават на годишна база с 9,7% след растеж с 8,5% през ноември.

Кредитите за неправителствения сектор през последния месец на 2020 г. са в размер на 65,456 млрд. лева, равняващо се на 55,5% от БВП, спрямо кредити за 65,332 млрд. лева през ноември, като нарастването на годишна база с 4,4% спрямо декември 2019 г.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през декември с 3% на годишна база след повишение с 2,2% месец по-рано, като достигнат 35,643 млрд. лева или 30,2% от БВП.

Кредитите за домакинства и НТООД през декември пък са в размер на 25,492 млрд. лева, равняващо се на 21,6% от БВП, като спрямо декември 2019 г. те се увеличават с 6,6% след повишение с 6,9% през ноември 2020 г. През декември жилищните кредити са за 12,016 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,6% (при годишно увеличение с 11,8% през ноември), докато потребителските кредити възлизат в края на 2020 г. на 11,898 млрд. лева и са с 5% над нивата от декември 2019-а година след тяхно повишение с 5,4% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,322 млрд. лева (3,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 3,6% след техен ръст с 3,7% през ноември 2020г.