Златни сватби отпразнуваха в Левски

Общо 23 са семействата сключили брак през 1970 година в общината

По традиция, в края на годината Община Левски изразява своята признателност към семействата спазили законите на брачния съюз и с обич, разбирателството и труд през годините, градили дом и семейство, отгледали деца и внуци.

Предвид епидемичната обстановка, празничното събитие обявено за Деня на християнското семейство бе отменено.

Днес семейства получиха сърдечни благопожелания и подаръци от кмета Любка Александрова. През следващите години, както и досега заедно да постигат всичко добро за семействата си, да са щастливи и благословени, пожела от сърце кметицата Любка Александрова.

Младоженците-юбиляри категорично заявиха „Да“ и за втори път потвърдиха, че искат да живеят заедно. Кметът на общината с подписа си на Свидетелството за Златна сватба, узакони новите брачни договори: „Настоящето свидетелство се издава за да удостовери, че семейството ви живее вече 50 години, в сговор и подкрепа, разбирателство и добрина…”

Своето свидетелство за Златна сватба получиха днес Атанаска и Любен Янкови, Георги и Донка Ангелови, Петър и Величка Дечеви.

Общо 23 са семействата сключили брак през 1970 година в общината.

При спазване на противоепидемичните мерки, всички златни юбиляри получиха и подаръци от Общината .