Общински съвет - Плевен с извънредно онлайн заседание утре

Дневният ред на онлайн заседанието на местния парламент включва четири точки

Общински съвет - Плевен ще заседава извънредно на 3 декември (четвъртък) от 11.00 часа чрез платформата Zoom.

Дневният ред на онлайн заседанието на местния парламент включва четири точки:

- Предложение за временна промяна в общинска транспортна схема.

- Две предложения за временно спиране на изпълнението на курсове от общинска транспортна схема.

- Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Плевен на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващ част от парк „Кайлъка“, гр. Плевен, Община Плевен.

С пълния текст на предложенията, които ще бъдат разгледани в четвъртък от общинските съветници, може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, категория "Заседания“/„Заседания на Общински съвет"/ https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-03122020-g