Плевен ще има два апарата за извличане на кръвна плазма

Дарителската акция Ротари клуб Плевен Центрум следва своя успешен ход

Коментар за хода на дарителската кампания на Ротари клуб Плевен Центрум, направен от името на президента на организацията Николай Савов.

"Скъпи приятели и съмишленици,

Щастливи сме да Ви съобщим, че нашата дарителска акция "Да спасим човешки животи в битката  с COVID 19" за закупуване на апаратура и необходимо оборудване за извличане на кръвна плазма за РЦТХ-Плевен /Кръвна банка/ следва своя успешен ход и е време да отчетем нейния първи етап. За 10-те дни след старта на кампанията бяха събрани средства и закупено следното оборудване:

1. Апарат за извличане на кръвна плазма на немската фирма Freeze, рециклиран, с 1 година гаранция, на стойност 15 000 лв.

2. Донорски стол, който бе осигурен на цена 1 170 лв.

3. Консумативи за началния етап от работата – 54 сета /за 54 донори/ на обща стойност  8640 лв.

4. Специализирана камера за съхраняване на кръвната плазма Liebherr, която охлажда до минус 30 градуса –4260 лв. 

Очаква се апаратурата да бъде доставена до 1 декември. Тя е избрана от екипа на РЦТХ, като нашето условие бе тя да е налична и да бъде получена по възможно най-бърз начин, защото е важно да спасим човешки животи сега, в разгара на пандемията. Осигурената до момента апаратура е достатъчна, за да бъде сертифициран центърът в Плевен за извличане на кръвна плазма от Изпълнителна агенция по лекарствата.

След като събрахме тези пари, имаше още хора, които искаха да се включат в кампанията. Тогава ние се обърнахме отново към д-р Анелия Цочева от РЦТХ дали има нужда от друга апаратура, за да е пълноценен проектът. Така определихме целите за втория етап на кампанията:

1. Хематологичен анализатор – за изследване на пълна кръвна картина на донорите на плазма. Резултатът излиза след няколко минути и не е необходимо кръвта да се носи за изследване в лаборатория. Апаратът за 7998 лева.

2. Апарат за стерилно свързване, който разделя кръвта на един дарител на три, за да се помогне на трима пациенти, т.е. ефективността става три пъти по-голяма. Цената на апарата е 21 075 лв.

3. Оборудване за стерилно залепване и отрязване на тръбичките на саковете на цена 7532.40 лв.

4. Електронна везна, за да се изчисли необходимата терапевтична доза плазма за всеки пациент – на цена 2 376 лв.

5. Бактерицидна лампа от затворен тип за дезинфекция на въздуха за  около 1000 лв.

6. Апаратурата за втория етап е на стойност около 40 000 лева.

До този момент събраната сума в дарителската акция "Да спасим човешки животи в битката  с COVID 19" е общо около 57 000 лева, но това е динамичен процес. След осигурената апаратура за първия етап на кампанията на стойност 29 000 лв. вече е закупен и хематологичният анализатор. В банковата сметка на клуба остават 15 768 лева, а в интернет-платформата са дарени около 4500 лева, или налични общо 20 268 лева. След постъпването на дарение от Лайънс клуб София Кепитъл от 2 500 лева до финала на дарителската кампания са нужни още 9 232 лева. 

След като стана ясно, че политическа партия ще дари втори апарат за извличане на кръвна плазма за Плевен, Ротари клуб Плевен Центрум ще включи в кампанията си и закупуването на втори донорски стол. Към момента няма наличен такъв на цената на закупения първи стол, но продължаваме да следим пазара.

В случай, че събраната в дарителската акция сума надхвърли необходимите средства за оборудването, ще бъдат закупени допълнително консумативи – сетове за донорите на кръвна плазма.

Апаратите от втория етап са със срок на доставки между 2 и 4 седмици, което означава, че до края на годината плевенският център за извличане на кръвна плазма ще може да функционира пълноценно. Имената на всички дарители ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Ротари клуб Плевен Центрум и ще направим пълен отчет след приключването на кампанията.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха, така че тази дарителска акция се превърна в обща кауза за много хора не само от Плевен. Откликнаха гражданите, откликна малкият и средният бизнес със средни дарения между 500 и 1000 лв, включиха се лечебни заведения от Плевен, приятелски Ротари клубове, Лайънс клубове от Плевен и София.

Радвам се, че днес с още повече увереност можем да кажем: Благодарим за подкрепата! Заедно ще се справим!

От името на плевенските ротарианци:

Николай Савов,

Президент

Ротари клуб Плевен Центрум