Приключи асфалтирането на улици в Пордим и Згалево

Животът

25-11-2020, 15:49

Снимка:

Община Пордим

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ремонтират улици в Пордим, Згалево и Одърне

По проекта се ремонтират улици и в Одърне

Приключи асфалтирането на улиците в град Пордим по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

До този момент по проекта са асфалтирани 13 улици в град Пордим и 4 улици в село Згалево, като работата в село Одърне продължава.