Обявени са вакантни длъжности за офицери и войници в гарнизон Плевен

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Със заповед № ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности в Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:
1.5. за в. ф. 22160 – Плевен: 2 (две) длъжности за офицери и 18 (осемнадесет) за войници в гарнизон Плевен, 21 (двадесет и една) за войници в гарнизон Шумен.
2. 2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:
• да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
• до 11.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формированиечрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация-Плевен, Военно окръжие – Плевен или нател. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.