Област Плевен влезе в "червената зона" по заболеваемост от COVID-19

Нова заповед на РЗИ – Плевен е в сила от днес във връзка с разпространението на заразата

От днес влиза в сила нова заповед на директора на Регионална здравна инспекция – Плевен д-р Атанас Гарев във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 209 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен. Така и Плевенско официално вече е част от "червената зона" по заболеваемост от COVID-19.

Ето какво гласи текстът на актуализираната заповед на РЗИ - Плевен:

Въвеждам следните противоепидемични меркина територията на област Плевен считано от 00:00 часа на 4 ноември 2020 г. до 12 ноември 2020 г., включително:

- Преминаване към дистанционна форма на работа на служители, където е приложимо; - Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите;

- Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;

- Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

- Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощни заведения за развлечения на закрито) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса;

- Преустановява се работата след 22:30 часа на всички заведения за хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Плевен.

- Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;

- На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;

- Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси; - Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;

- Забранявам провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (събори, празници, панаири и др);

- Спирам дейността на пенсионерските клубове на територията на област Плевен;

- Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика; - Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства);

- Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице;

- Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитетна закрито при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите и задължително поставяне на защитни маски за лице;

- Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури (общини,ОД на МВР-Плевен, ОБДХ-Плевен, РЗИ-Плевен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, РУО-Плевен и др.) в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-231/28.10.2020 г.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед се възлага на областния управител на Област Плевен, кметове на общини, директора на ОД на МВР – Плевен, директора на ОДБХ-Плевен, заместник-директора на РЗИ-Плевен, директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, началника на РУО-Плевен.