Без публика по стадионите и спортните зали до 12 ноември

Това постанови последната заповед от министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в

До 12 ноември спорт ще се играе без публика. Това постанови последната заповед от министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов във връзка с извънредната епидемична обстановка и пандемията с COVID-19. Заповедта му влиза в сила на 29 октомври, четвъртък, и ще важи до 12 ноември.

Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 бе мотивирана така:

"На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор“.

Спортните мероприятия са засегнати в т. 7, която гласи: „Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска по отношение на международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.“