Обстановката по отношение на АЧС в област Плевен е спокойна

Подадените заявления за регистрация на лични стопанства са 188, регистрирани са 141

Няма нови случаи на АЧС на територията на област Плевен както при диви, така и при домашни свине, информираха от ОДБХ – Плевен на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова.

От 03.10.2020г. е открит ловния сезон. В тази връзка директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов обърна внимание на ловците и ловните дружинки в областта, че трябва да се спазват изискванията за вземане на проби от всяко отстреляно диво прасе и да се изпращат за изследване в съответните лаборатории. Необходимо е да се спазват изискванията за хигиена и дезинфекция при транспортирането на отстреляни диви прасета, на площадките за обработване на труповете, на използваните фризери за съхранение на месото до излизане на резултатите от пробите, при обезвреждането на отпадните продукти и т.н. В случай на откриване на трупове на диви прасета в ловните територии е необходимо да се подават своевременно сигнали до ОДБХ – Плевен за организиране пробонабирането и след това труповете да се загробват на мястото на откриването им.

Подадените заявления за регистрация на лични стопанства са 188, регистрирани са 141, 11 са в процедура по регистрация. 36 стопани са се отказали от регистрация.