Община Гулянци извършва ремонт на площадите в четири населени места

Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до средата на 2021 година

През август стартираха дейностите по проекта на Община Гулянци „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит.”. Финансирането е в размер на 758 141 лева от ЕС по ПРСР, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.”

В момента се работи паралелно по площадните пространства на селата Брест и Гиген, след което ще стартира и ремонта в Гулянци и Долни Вит. Проектните дейности предвиждат цялостно обновяване на площадите в трите села: подмяна на настилка, ново осветление, обособяване на кътове за отдих с нови пейки и съоръжения. В село Брест ще бъде реновиран и фонтанът, който е сред атракциите на селото. Частта от централния парк в гр. Гулянци, която е включена в проекта, обхваща района срещу полицията и около паметника. Ще бъдат подменени плочките, ремонтирани алеите и изграден паркинг. Съществуващата растителност навсякъде ще бъде запазена и обогатена с нови видове.

Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до средата на 2021 година.

Ще припомним, че площадите на останалите населени места в община Гулянци бяха ремонтирани през 2012 година по мярка 322 от ПРСР. На стойност 1 455 490 лева беше извършено благоустрояване на централните части в Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково.