ОДМВР - Плевен с информация за административното обслужване на гражданите

Полицията с подробности за издаване на лични документи

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОД на МВР-Плевен, както и в ОД на МВР-Плевен ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено. Готовите документи се получават в звеното Български документи за самоличност, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в Правилник за издаване на български лични документи и Закон за издаване на български лични документи заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

- При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;

- При вече изтекъл срок на валидност;

- При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;

- При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР – Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .