Започва обновяването на четири площадни пространства в община Гулянци

Събитието се проведе в центъра на село Гиген

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков официално даде старт на дейностите по проект „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит.”. Събитието се проведе в центъра на село Гиген. Присъстваха председателят на Общински съвет Гулянци и общински съветници, кметове на кметства, представители на общинска администрация и на фирмите – изпълнител и надзор, ръководители на институции и граждани.

Кметът на общината поздрави присъстващите и подчерта значението на проекта за подобряването на инфраструктурата на населените места. „Въпреки трудностите работим активно за благоустрояването на община Гулянци. Инвестираме в ремонт на пътища, площади, училища, за да могат хората да живеят в красива и удобна среда и да осигурим условия за бизнес и развитие на района. Вярвам, че кметовете на кметства и фирмите ангажирани в изпълнението на обекта ще бъдат ангажирани и отговорни и работата ще приключи успешно в срок.” – заяви той.

Домакинът на събитието - кметът на Гиген Красимир Първанов поздрави своите съграждани, описа накратко какво предвиждат ремонтните дейности конкретно за селото и апелира хората да пазят и ценят новите придобивки, като съвестни стопани.

Както повелява традицията отец Пламен Линков отслужи водосвет и молитва за успешен старт и спорна работа на обекта, след което беше направена първата копка.

Проектът „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит.”е на стойност 758 141 лева и се финансира от ЕС по ПРСР, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.”

Проектните дейности предвиждат цялостен ремонт на площадите на Гиген, Брест и Долни Вит и частта от централния парк в гр. Гулянци срещу полицията, около паметника. Ще бъде подменена настилката, осветлението, ще бъдат обособени кътове за отдих с нови пейки, кошчета за отпадъци, табла за обяви и др. Съществуващата растителност ще бъде запазена и обогатена с нови видове.

Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до средата на 2021 година.

От пресцентъра на местната управа припомнят, че площадите на останалите населени места в община Гулянци бяха ремонтирани през 2012 година по мярка 322 от ПРСР. На стойност 1 455 490 лева беше извършено благоустрояване на централните части в Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково.