Днес ще се проведе обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на Община Плевен

То ще се състои в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова"

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета на изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год. Обсъждането ще се проведе днес, 13 август, от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

"Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2019 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира относно процедурата Мартин Митев. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на изпълнението на общинския Бюджет 2019 Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.