Обявиха 7 вакантни длъжности за войници в Плевен

Те са за гранатометчик, ремонтиращ бронетанкова техника, автоматчик и др.

Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за 190 вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

До 4 септември 2020 г. кандидатите, завършили граждански средни или висши училища, трябва да подадат лично писмено заявление за приемане на военна служба до командирите на военните формирования чрез структурите на Централното военно окръжие. Конкурсът ще се проведе от 16 до 30 ноември 2020 г и включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.), съгласно Единния армейски тест. Тестът за обща култура включва 100 въпроса.

Спечелилите конкурса кандидати за войници се приемат на военна служба, ако не са навършили 40 години. За вече изпълнявалите кадрова военна служба във въоръжените сили, които не са били освободени по дисциплинарен ред, възрастта е 41 или 44 години.

Обявените вакантни войнишки длъжности са както следва:

Във военното формирование 28 610 – София - 10 броя. Те са за оператор на комуникационни системи, администратор на информационни системи и мрежи, топогеодезист, шофьори и др.;

Във военното формирование 48 430 – Стара Загора - 15 броя. Те са за шофьор на БТР, гранатометчик, мерач на картечница и др.;

Във военното формирование 52 740 – Хасково - 15 броя. Те са за сапьор, мерач на картечница, гранатометчик, разузнавач и др.;

В гарнизон Ямбол - 30 броя. Те са за химик-лаборант, радиотелефонист, гранатометчик, автоматчик, младши механик водач на самоходна гаубица, шофьор и др.;

Във военното формирование 34 750 – Карлово - 78 броя (включително и за Казанлък). Те са за оператор на комуникационни системи, механик-водач на БМП, сапьор, топогеодезист, шофьори и др.;

В гарнизони Сливен и Русе - 12 броя. В гарнизон Сливен те са за механик-водач на танк Т-72, мерач на танк Т-72, механик-водач на МТЛБ, оператор на комуникационни системи, оператор по информационното осигуряване, сапьор и др.;

Във военното формирование 22 160 – Плевен - 7 броя. Те са за гранатометчик, ремонтиращ бронетанкова техника, автоматчик и др.;

Във военното формирование 34 200 – Шумен - 4 броя – за специалисти по съхранение на въоръжение и техника;

Във военното формирование 46 690 – Пловдив - 9 броя. Те са за техници по ремонт на инженерна техника, автомобилна техника и техника за ЯХБЗ, механик-водач на верижен влекач, шофьор, хлебопекар и др.;

Във военното формирование 22 790 – Горна Оряховица - 10 броя. Те са за шофьори, химик, дегазатор, помощник-готвач и др.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и необходимите документи са посочени в обявата, публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната тук.

Освен на посочените в обявата телефони, кандидатите за участие в конкурса могат да получат допълнителна информация и на телефона на националната кампания „Бъди войник“: 0700 20 407.