Прерязаха лентата на ремонтирания язовир "Тотлебенов вал"

Бяха извършени неотложни възстановителни работи на преливник, отводняващ канал и подпорна стена

Областният управител Мирослав Петров и народният представител Пламен Тачев прерязаха лентата на обект язовир "Тотлебенов вал", на който бяха извършени неотложни възстановителни работи на преливник, отводняващ канал и подпорна стена. Събитието уважиха председателят на общинския съвет Мартин Митев и прокурорът от Окръжна прокуратура Иван Шарков.

Двама са хората, на които днес дължим успешното реализиране на този проект – депутата Пламен Тачев и областния управител Мирослав Петров, каза във встъпителните си думи директорът на Напоителни системи Иваничка Райчева. Тя обясни, че възстановяването на преливника на язовира е извършено по нова технология с геомембрана. Ремонтиран е отводняващият канал като са реновирани стените му. Възстановен е изцяло и каналът за напояване, който завирява язовирите Мъртва долина I и II. Укрепено е дъното в горната част на язовира, под преливника на яз. "Кайлъка".

"Това нямаше да стане без проявеното разбиране от страна на прокуратурата, защото в Окръжна прокуратура – Плевен имаше множество сигнали, адресирани и до областния управител. В тази връзка инициирах работни срещи, последната през ноември миналата година, изпратихме сигнални писма за недопускане на бедствена ситуация.”, каза областният управител Мирослав Петров. "Със съдействието на народния представител Пламен Тачев поставихме проблема на вниманието на междуведомствената комисия, в МОСВ, за да се намери финансиране за ремонта на язовира. Доволен съм, че се случва нещо добро за града”, обобщи Мирослав Петров.

"Добрата работа в екип води до добри резултати", каза депутатът Пламен Тачев.

Присъстващите бяха категорични, че с успешното изпълнение на ремонтно – възстановителните работи се гарантира недопускане заливането на парк „Кайлъка”.