В Плевенско – повече сватби, по-малко разводи

Това сочат данните на Националния статистически институт

През 2019 г. в България са регистрирани 29 198 юридически брака - с 237 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 4.2‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (21 460) са сред населението в градовете. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Броят на разводите през 2019 г. пък е 10 859, или с 263 повече от регистрираните през 2018 година. От всички прекратени бракове 79.6% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (66.7%), следват причините „несходство в характерите“ (22.8%) и „фактическа раздяла“ (9.1%). Разводът не е бил първи за 9.9% от жените и 10.9% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2019 година. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.9 години.

В област Плевен през 2019 г. са сключени 863 брака. От тях 574 са в градовете, а 289 в селата. Броят на разводите в региона за същия период е 415. 315 от прекратените бракове са в градовете, 100 - в селата.