С две онлайн промоции Факултет "Обществено здраве" ще дипломира 128 абсолвенти

Общо 31 (24 %) са дипломантите, които завършват обучението си с отличен успех

В годината на честване на 15-годишнината от основаването си, Факултет "Обществено здраве" ще дипломира 128 бакалаври и магистри на 7 април - Международен ден на здравето и празник на здравните специалисти - с две онлайн промоции. Условията на извънредно положение и епидемичната обстановка налагат отменяне на всички тържествени събития и научни форуми на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и преминаване към нов формат на провеждането им – онлайн. Професор д-р Силвия Янкуловска, декан на Факултет „Обществено здраве“, кани всички дипломанти във виртуалната си класна стая, която ще се превърне в тържествена зала на двете онлайн промоции – на бакалаври и магистри. Там те виртуално, от вкъщи или от работното си място, ще положат клетва, ще бъдат приветствани от декана, ректора и от колегите си, както и ще се насладят на специален музикален поздрав.

Промоцията на бакалаврите от Випуск 2019 ще се проведе онлайн днес от 11.00 ч, а след това от 12.00 ч ще се състои виртуалното тържество на магистрите от Випуск 2020 на Факултет „Обществено здраве“. Дипломират се общо 128 бакалаври и магистри от четири специалности на Факултет “Обществено здраве”: 28 бакалаври от специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", випуск 2019; 8 бакалаври от специалност "Опазване и контрол на общественото здраве", випуск 2019; 25 бакалаври от специалност „Управление на здравните грижи”, випуск 2020; 39 магистри от специалност "Управление на здравните грижи", випуск 2019 и 2020 и 28 магистри от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, випуск 2020. Общо 31 (24 %) са дипломантите, които завършват обучението си с отличен успех. Пълни отличници от задочната форма на обучение са Мария Пламенова Гетова, специалност „Управление на здравните грижи“, магистър, випуск 2019, и Антония Ангелова Статева, специалност „Управление на здравните грижи“, магистър, випуск 2020. От редовната форма на обучение отличник е Кристияна Василева Матова, специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, бакалавър, випуск 2019, с успех отличен 5.88.

На 12 май 2005 г. се е провело първото Общо събрание на Факултет „Обществено здраве“ за избор на факултетен съвет и първи декан – доц. д-р Гена Грънчарова. През 2020 г. Медицински университет – Плевен отбелязва 15 години от основаването на факултета.