Подкрепа за русенци по време на извънредното положение

В началото на извънредното положение Община Русе разкри няколко телефонни линии  за оказване на подкрепа на хора в нужда.

Чрез телефона за помощ при закупуване на лекарства, хранителни продукти и материали от първа необходимост 46 русенци са заявили, че имат нужда от съдействие. Те са основно възрастни хора и такива, поставени под карантина. Служители от Община Русе закупуват и им доставят хранителни продукти и лекарства. 

На горещия телефон за информация за превенция на коронавируса и взетите противоепидемични мерки, служителите на администрацията са консултирали 81 човека, които са потърсили съвет.

От 30 март психолози от 5 неправителствени организации в Русе също дават телефонни консултации. Прави впечатление, че голяма част от хората, потърсили подкрепа се притесняват за доходите си и възможността да се справят с ежедневните разходи. Друг тип въпроси са свързани със социалната изолация и желанието на хората да излизат навън, за  да се срещат и общуват със свои близки.

Припомняме, че 110 русенци, ползващи услугите на обществената трапезария от няколко дни получават топъл обяд по домовете си, а скоро ще им бъдат доставени и пакети с 16 хранителни продукта, осигурени по Оперативна програма Храни. Общината подготвя и ще представи проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Срокът за представянето на проектното предложение е 21 април, като целта е да продължи приготвянето и доставката на топъл обяд до дома на потребителите в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. включително, в работни дни. Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Русе е до 250 души.

Домашният социален патронаж обслужва по домовете 555 човека в пенсионна възраст и хора с увреждания с представени експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК. Ежедневно се приготвя и доставя топла храна в домовете на потребителите, а санитари ги посещават по график, за да поддържат хигиената в жилищата им.