7 233,96 лв. са постъпили в дарителската сметка на община Благоевград

Набраните средства ще бъдат разходвани за противоепидемични мерки

7 233,96 лв са постъпили в дарителската банкова сметка на община Благоевград до 1 април 2020 година. Тя е за набиране на средства във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус и обявено извънредно положение в страната.

Кметът на община Благоевград инж.Румен Томов дари заплата си за месец март в разкритата дарителска сметка.
Постъпления има и от трудовите възнаграждения на кметския наместник на село Селище Валери Байрактарски, на общински служители и жители на община Благоевград.

Набраните средства ще бъдат разходвани за противоепидемични мерки и за закупуването на медицинска апаратура за интензивно лечение на тежки случай с коронавирус.
Всеки жител на община Благоевград, както и живеещите в чужбина наши съграждани, които имат възможност и желание да подкрепят Община Благоевград за предотвратяване разпространението на коронавируса и запазване здравето на гражданите, може да го направят на дарителската сметка.