Дариха предпазни маски и очила за Пордим, общината има спешна нужда от дезифектанти

Председателят на Националното сдружение на сираците в България Слав Михайлов съдейства за дарението

След отпрaвен апел от председателя на Националното сдружение на сираците в България Слави Михайлов да се помогне за социалните услуги в община Пордим, управителят на фирма "Нова" - град Варна Веселин Николаев дари 100 броя предпазни очила и 100 броя предпазни маски за многократна употреба.

Дарението беше връчено лично на Слави Михайлов и вече е предадено на община Пордим.

"Веселин Николаев заяви, че няма нищо по добро в такива трудни моменти за всички нас да си помагаме обединени от идеята да правим добро и да се съхраним като нация. За него предоставеното дарение на нуждаещи се не е еднократен акт и доколкото е възможно ще го прави. Предпазните маски и очила ще се ползват от служителите на социалните услуги в общината, където има деца и младежи с различни видове физически и интелекуални увреждания. Така хората, които полагат грижи за потребителите ще могат да ги предпазят от разнасянето на вирус. Настанените там потребители са със слаба имунна система и лесно могат да се разболеят, а по този начин превантивно ще бъдат предпазени от заболяване", каза Слави Михайлов.

Към този момент община Пордим има гореща нужда от дезифектанти, ръкавици и още предпазни маски, които ще се раздадат на личните лекари в общината, социален патронаж, на доброволците, които разнасят храна и лекарства на възрастни и самотни хора в осемте села и града.

"Силно се надявам и моля, който има възможност, да се обади в община Пордим, за да помогне. Това е една малка община с богата история и твърде нисък бюджет и не може да си позволи подобен разход, въпреки необходимостта. Благодаря и на една прекрасна дама от Варна, която изпрати 56 броя предпазни маски в община Пордим, както и на топ дизайнерa от Пловдив Стоян Радичев, дарил също 100 броя маски на общината. Надявам се повече хора да откликнат на апелa ми за помощ, за което от сърце им благодаря", сподели Слави Михайлов.